torsdag 28 mars 2013

Huddinge under luppen - granskas av Konkurrensverket

Igår möttes vi i media av en i mitt tycke stor och allvarlig nyhet: Konkurrensverket granskar Huddinge kommun. Orsaken till att Konkurrensverket nu beslutat att lägga Huddinge kommun under luppen är flera anmälningar, som på olika sätt kan tyda på att kommunen riskerar att ha brustit i sina upphandlingar.

 
Konkurrensverket kräver nu in kopior på ett mycket stort fakturaunderlag, och i den mängden finns också ett stort antal fakturor för jobb som utförts på den nya ridanläggning som kommunen låtit bygga i Glömsta. Det finns alltså en direkt koppling mellan det fakturaunderlag som nu granskas, och de i mitt tycke många underliga turer som jag sedan i somras har följt när Huddinge kommun har byggt det nya stallet Lövsta och utsett arrendator.

 
Bakgrunden till att kommunen låtit bygga ett stall, är att man sedan flera år planerat för att bygga en ny skola i Glömsta. Men dessvärre hittade kommunen inte någon ledig och tillräckligt bra plats för en skola. Därför beslutade man istället att ta mark i anspråk i det hästtäta Glömsta. Men det var ett krux – på den marken står idag ett välfungerande stall med över hundra medlemmar. Men kommunen beslutade sig ändå för att bygga skolan där, och för att komma vidare i processen beslutade kommunen att bygga ett nytt stall - som ersättning för det stall som ska rivas och för det andra närliggande stallet. Det var i alla fall så man sade, och så som vi har tolkat besluten. Men någon ”ersättning” blev det aldrig tal om!

 
Jag har själv sedan i somras ställt frågor till politiker och tjänstemän kring de i mitt tycke underliga turerna gällande det nya stallet, och djupt beklagat att kommunen har behandlat de befintliga stallen så nonchalant. Jag har dessvärre inte upplevt att man tagit mina frågor på allvar, och definitivt har man inte tagit alla de barn och unga på allvar (varav en absolut majoritet är flickor)! 

 
Bland alla de fakturor som nu granskas av Konkurrensverket återfinns också de som avser kommunens byggnation av den nya stora ridanläggningen Lövsta, som dessvärre hittills inte är så lättillgänglig som många av oss önskar.

 
Jag efterlyser mer av öppenhet och delaktighet, ett återkommande önskemål från min sida! Och framför allt så hoppas jag innerligt att det finns en långtgående känsla för aktsamhet och ansvar när kommunen hanterar medborgarnas skattemedel.

 

1 kommentar:

Anonym sa...

kylten obehöriga äga ej tillträde talar ett tydligt språk,för 18 miljoner är det detta Huddinge kommuns skattebetalare får.SORGLIGT