torsdag 7 mars 2013

Mobilisering för medmänsklighet

2014 blir det strid för människovärdet. Ska Sverigedemokraterna få sätta agendan för migrationspolitiken eller vinner öppenheten? När justiteminister Beatrice Ask (M) nu försvarar Reva, polisens hårt kritiserade jakt på papperslösa, är det tydligt att det stora regeringspartiet flörtar med SD. Samtidigt pågår en fantastisk mobilsering mobilsering mot Reva och för en öppnare migrationspolitik. På lördag samlas tusentals männniskor i Stockholm och andra städer i vad som ser ut att bli en mäktiga manifestationer för medmänsklighet.

Människor är i regel empatiska. Det blir tydligt varje gång när offren för en hård och kall migrationspolitik får namn. När de heter Hadile eller Hinok eller nu senast Dave – en nio månaders pojke vars pappa snart kastas ut av migrationsverket, trots att såväl socialtjänst som barnläkare att intygat att det vore förödande för pojken – då reagerar människor med rättfärdig vrede. Det är oerhört viktigt att enskilda fall lyfts fram för att vi ska förstå vad migrationspolitik handlar om. Men det får inte heller stanna där. När Migrationsverket ibland backar efter starka opinionsyttringar får vi inte stanna vid att dra en suck av lättnad. Vi måste fortsätta skrika och visa på behovet av att svensk migrationspolitik görs om från grunden.

Det är hög tid att slå hål på myten om den generösa svenska flyktingpolitiken. Det må vara sant att Sverige tagit ett relativt stort ansvar när det handlar om så kallade kvotflyktingar. Vid stora konflikter som genererat stora flyktingsströmmar, från exempelvis Irak och Somalia, har Sverige ofta tagit emot många flyktingar i förhållande till jämförbara länder (även om det är en spott i havet jämfört med flyktingarnas grannländer). Men det finns också en helt annan, betydligt mindre smickrande bild av svensk flyktingpolitik. Faktum är att Sverige är det land som fällts av FN:s tortyrkommité flest gånger av alla länder för att avvisa människor som riskerar att utsättas för tortyr. Sveriges prövning av individuella fall är helt enkelt så hård att den ofta inte lever upp till de internationella åtaganden vi gjort.

Jag skäms över svensk migrationspolitik. Jag skäms när vi skickar människor till att leva i skräck och lidande. Jag skäms när vi skiljer barn från deras föräldrar. Men som jag ser det finns det alla möjligheter till en förändring. Svenska folket har troligen aldrig varit mer positivt till invandring än nu, även om de bruna krafterna är högljudda och välorgansierade. Låt oss visa att vi som vill se medmänsklighet är fler och starkare.

Heja Liberala ungdomsförbundet som kräver rättspolitiske talespersonen Johan Pehrssons avgång, bl.a. efter att han försvarat Reva.

Inga kommentarer: