måndag 13 maj 2013

Förverkliga de vackra orden – bryt bil-normen

Sitter i kommunfullmäktige där jag just öst beröm över den borgliga majoriteten för vackra ord. Och framfört mina tvivel över att de vackra orden nu kommer omsättas i handling.

Det handlar om kommunens trafikstrategi som ikväll antogs av ett enigt kommunfullmäktige. Jag har sällan läst ett mer fantastiskt kommunalt dokument. Där står i princip allt det som mitt gröna parti tjatat om i årtionden när det gäller samhällsplanering. Att all samhällsplanering ska utgå från gång- cykel och kollektivtrafik. Att bilen ska sluta vara norm. Att bostäder i första hand ska byggas tätt och nära kollektivtrafik.

Jag kan bara jubla över formuleringarna i trafikstrategin. Men jag hörde ingenting under kvällens debatt som får mig att tro att den borgliga majoriteten förstår vilken radikal omsvängning av politiken som trafikstrategin skulle innebära om den förverkligades. Tvärtom slog samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Hansson (KD) fast att Södertörnsleden ska byggas. Trots att Trafikverket nu avbrytit processen efter att man bedömt att de planer som fanns stred mot miljölagstiftningen och att det nu finns ett gyllene tillfälle att göra om och göra rätt. Och trots att Södertörnsleden så uppenbart går på tvärs på andan i Trafikstrategin. För inte kan det vara att prioritera kollektivtrafik att lägga miljarder (erfarenheterna från Förbifartsprojektet som nu riskerar bli minst 17 miljarder dyrare än planerat förskräcker) på en motorled som bygger fast människor i bilberoende och dessutom riskerar att dra bort resandeunderlaget för den av Huddingeborna hett efterlängtade Spårväg syd?

Inga kommentarer: