fredag 24 maj 2013

Barnlek i trafiken

När alla pratar om bilbränder och kongressdebatter tänkte jag istället skriva några rader om en rutchkana. En trivial fråga kan tyckas, men i den döljer sig något viktigt om perspektiv. Som miljöpartist är det för mig en självklarhet att all kommunal fysisk planering ska utgå från ett barnperspektiv. Rutchkanan som upptar mina tankar idag visar att det inte är en självklarhet för alla.

Att ha med sig ett barnperspektiv i den fysiska planeringen. Vad betyder det? I ett rättighetsperspektiv kan vi hänvisa till FNs Barnkonvention, och när det gäller kommunens fysiska planering kanske speciellt artikel 3 som i korthet säger att barnens bästa ska sättas i första rummet i alla beslut som rör barn. Men även utan konventionen kan vi hänvisa till lite vanligt sunt förnuft - tänk på hur beslut påverkar barn, och anpassa besluten så att de påverkar barn på bästa möjliga sätt.

Jag bor i Visättra, ett utomordentligt bra område för småbarnsföräldrar. Vi flyttade hit i stor utsträckning på grund av närheten till naturen. Förutom det finns en bra grundskola, flera bra förskolor, och något som är viktigt för småbarnsföräldrar - det finns många andra småbarnsfamiljer. Det är ingen brist på lekplatser, och de är placerade på tryggt avstånd från trafik som de borde vara.

Visättra centrum, däremot, är ingen rolig plats. Där finns ett par små butiker, en frisör och två restauranger i en ganska trist, grå miljö. För de allra flesta är det framför allt en plats vi åker förbi i bil, eller går till för att hoppa på en buss. Detta ville Huddinge kommun åtgärda och rusta upp. Planerarna på kommunen kom fram till att det som skulle lyfta centrumet var om det fanns mer att göra på platsen. Eftersom det inte fanns planer på ny service eller liknande, så bestämde sig  kommunen för att omvandla cirkulationsplatsen till Visättra Torg. Med hjälp av blomrabatter, bänkar och nya trappor ner från bostadshusen skulle platsen blir mer attraktiv att uppehålla sig på. Än så länge, allt väl.

Men någonstans här i planeringen föddes en tanke, som säkert hade goda intentioner, men ändå blev så vansinnigt fel. Planerarna tänkte att platsen skulle bli tryggare och trevligare om även barn hade något att göra här. En spektakulär rutchkana från Sågstuvägen 2 ner mot torget blev svaret. Barn i alla åldrar skulle därmed lockas från de vanliga lekplatserna i grönområdena för att istället förgylla det nya torget med sin närvaro. Kommunens planerare har säkert helt rätt i att barn är bra för torget - men om de hade haft med sig ett barnperspektiv skulle de först ställa sig frågan om torget är bra för barn!

Alla småbarnsföräldrar jag och min fru har pratat med i Visättra säger samma sak. Varför ska våra barn leka i en trafikmiljö, där alla bilar, bussar och lastbilar till och från Visättra måste passera, när vi har ett överflöd av grönområden utan trafik? Ska inte Visättras föräldrar våga släppa ut sina barn för att leka? Kommunen svarar att det bara är lokal trafik och att kommunen har haft en medborgardialog med boende i Visättra, där vi ska ha önskat oss mer att göra på torget. Den andra saken som kommer fram av våra samtal med föräldrar är att ingen känner till medborgardialogen. Den har ägt rum, men har uppenbart inte nått särskilt många småbarnsföräldrar. "Om de frågat mig, varför vet jag inte om det?", säger någon.

Missnöjet bubblar bland småbarnsföräldrarna, och även bland andra som har någorlunda inlevelseförmåga för hur det här projektet upplevs av föräldrar. Kommunen har fått frågan från föräldrar via kommunens hemsida, från oss via facebooksidan, och även genom Miljöpartiets främste lokala politiker Marica Lindblad, oppositionsråd. Svaret till alla har varit detsamma. Rutchkanan är en del av upprustningen och den ska vara kvar. De skriver också att de tänker sig att rutchkanan ska nyttjas av barn som är stora nog att vistas i en trafikmiljö. I den meningen avslöjas verkligen hur feltänkt hela idén är från början. En lekplats mitt i en trafikmiljö. De skriver ingenting om hur de barn som är stora nog att leka självständigt på en trygg lekplats, men ännu inte är stora nog för att vistas själva i trafiken ska hållas borta. De får helt enkelt hållas inne eller ha sina föräldrar med sig upp i högre åldrar än i andra bostadsområden.

Jag hoppas att kommunen vågar tänka om, ta föräldrarnas oro på allvar och inse att trafikmiljö och lekplats för barn är två saker som inte ska förenas. Sätt barnens bästa i främsta rummet. Och gör det innan vi behöver dra lärdomen att även lokal trafik kan köra över små barn.

4 kommentarer:

Olof Olsson sa...

Helt otroligt! Jag hade inte fattat att det verkligen var tänkt att användas som rutschkana, så dumt trodde jag inte det kunde vara. Väl talat!

Johan T sa...

Otroligt men sant! Jag hoppas dock att tillräckligt många föräldrar i Visättra gör sig hörda och att Gatukontoret tar bort den.

Anonym sa...

Se gärna min film:


http://bit.ly/kananvisattra

Johan T sa...

Snygg film, Ante. Det ser onekligen roligt ut att åka. Vi får hoppas att kommunen hittar en bättre plats för den, även om den kanske måste justeras något beroende på var den ska stå.