tisdag 28 februari 2012

Med sikte på ett grönt val 2014!

Miljöpartiet i Huddinge har ny ordförande och vice ordförande – och vi heter Johan Tjerneng och Hanna Skogsmark. Att få detta uppdrag tycker vi känns oerhört roligt. Miljöpartiet i Huddinge är på väg uppåt med ett starkt stöd för vår politik.

Karin Reuterswärd, avgående ordförande, finns tack och lov kvar i styrelsen för hennes förståelse för partiet och starka engagemang skulle vi inte klara oss utan. Liksom var och en av de engagerade och viktiga medlemmar Miljöpartiet i Huddinge har. Medan vårt lysande oppositionsråd Marica Lindblad fortsätter att leda det politiska arbetet i kommunhuset och i media, på det framgångsrika sätt hon gjort, blir det vår uppgift att stärka organisationen bakom och förbereda Miljöpartiet i Huddinge för ett framgångsrikt val 2014.

Även majoriteten i kommunen, de som företräder alliansen, börjar känna sig märkbart hotade av vår starka opposition och visioner. Vi har fått fart. Alliansens politik går på tomgång och klimatpolitiken går baklänges som om regeringen redan har gett upp kampen för ett hållbart samhälle. Men medan Reinfeldt varnar för visioner blir det tydligt för allt fler att det är dags för något nytt. Framtidsvisioner är inte ett hot, de är en möjlighet till något bättre för kommande generationer.

Miljöpartiet i Huddinge ska ta krafttag för att på hemmaplan visa att det finns andra sätt leda landet än att nedmontera välfärden och omfördela samhällets resurser, så att de redan överfulla borden dignar än mer medan andras gapar tomma. För vi förstår att samhället är bräckligt och dagens orättvisor alltför många.

Vi ska visa att politik inte handlar om att vidarebefordra redan fattade beslut så att ”Det finns inget vi kan göra” är sant när beskedet mottas. För vi är övertygade om att sann demokrati innebär att människor är delaktiga, inte att politiken är ett spel för galleriet när besluten fattats bakom stängda dörrar.

Vi ska lyfta fram vår vision om det samhälle vi kan bygga tillsammans genom kloka investeringar som bidrar till ökad välfärd i hela landet. Exempelvis genom att våga släppa urtids-energiförsörjningen och satsa på de hållbara teknikerna.

Genom att ta tag i och styra upp de utmaningar vi idag möter, så som ökade utsläpp, bygger vi ett Sverige som håller både nu och för framtiden.

Vi är så redo man kan bli. Nu är det dags!

Johan Tjerneng, ordförande och Hanna Skogsmark, vice ordförande

Inga kommentarer: