tisdag 26 januari 2010

Kommuner måste våga ställa miljökrav vid upphandling!

DN rapporterar att många kommuner är dåliga på att ställa miljökrav vid upphandlingar, och att det när det görs ofta handlar om ja/nej-frågor som "Har företaget miljöpolicy?". Tyvärr gör det mig inte ett dugg häpen. Jag tror att det väldigt ofta händer att man helt enkelt söker det anbud som ger den lägsta kostnaden, för att det är enklast så eller av okunskap. Att jämföra slutsummor är mindre komplicerat än att jämföra vad som ligger bakom den producerade varan/tjänsten. Och många verkar tro att man måste välja det anbud som ger lägsta pris - men det handlar mycket om vilka krav man ställer vid upphandlingen. Och här kan kommunerna helt klart bli vassare.

Jag har tidigare bloggat om mina erfarenheter från Förskolenämnden i Huddinge där jag tills alldeles nyligen varit ordinarie ledamot för miljöpartiet och där den borgerliga majoriteten inte har lyckats uppnå ens minimalt ställda mål om miljöledningsarbete. Och utan systematiskt miljöarbete, t ex genom miljöledningssystem, blir alla framgångar slumpvisa och oerhört personberoende. Där det finns enskilda tjänstemän som driver på kan man trots allt nå resultat, men det är betydligt mer sårbart att lita till dessa individer jämfört med om miljöarbetet är införlivat i organisationen. Här finns mycket kvar att göra!

Inga kommentarer: