fredag 16 mars 2012

Huddinge kommun har i en undersökning av Naturvårdsverket tillsammans med Nacka placerat sig främst som friluftslivskommun i länet (alltså inte landet, där bland annat Örebro visar framfötterna). Det är naturligtvis glädjande och naturvårdsavdelningen med naturguiden Richard Vestin i spetsen bör ha en stor eloge för sitt arbete.
Man kan nu bara hoppas att denna placering också blir en ögonöppnare för styrande politiker och förvaltningar om att närheten till natur är ett reellt värde, inte bara en floskel att ta till i reklamkampnajer. Då kanske man slutar exploatera på ett sätt som hotar denna ställning. Man kan ju börja med att inte jämna alla träd med marken när kommunen själv förbereder för förskolor. Till exempel. Och ställa krav på externa exploatörer om att behålla uppvuxna träd och naturliga terrängförhållanden. Och göra en översiktsplan som på allvar hanterar naturvärden. Och fundera på om det är en hållbar lösning att bygga en fyrfilig väg (för nu är det väl sagt så, vad gäller Södertörnsleden) genom ett naturreservat.

Inga kommentarer: