fredag 26 mars 2010

Bjästa är inte ett isolerat fall!

Våldtäktsfallen i Bjästa och deras efterspel har med all rätt väckt uppmärksamhet och upprörda känslor (se t ex DN, Dagens Arena, Peter Andersson och många fler). Något som också oroar mig är alla de mindre extrema fall, där vi vuxna sticker huvudet i sanden av lathet, oförmåga eller för att rädda vårt eget skinn. Katarina Wennstam har som reporter och författare tagit upp våldtäkter, hur de hanteras i rättssystemet och det slentrianmässiga skuldbeläggandet och ifrågasättandet av den som blivit utsatt. Det har förhoppningsvis förbättrats eftersom Wennstams reportage i bokform (bland annat Flickan och skulden) har några år på nacken, men Bjästafallet väcker förstås frågor om i vilken utsträckning. Det är alltså viktigt att inse att det här inte är något isolerat fall, även om det fått extrema proportioner. Jag tänker t ex på den gymnasieflicka i ett av Sveriges storstadsområden som efter att ha kontaktat stödpersonal på sin skola om att hon blivit hotad av en annan elev våldtogs i skolan av densamme - och sedan uppmanades av skolledningen att inte polisanmäla*. Det senare under täckmantel att det var för hennes eget bästa och orkade hon verkligen med en rättegång? Jag tänker också på de normer som fortfarande gör sexuellt aktiva tjejer till ett problem och som legitimerar att de baktalas och smutskastas, vilket i sin tur fått en ännu mer omfattande och snabbare spridning med hjälp av internet, medan killar med motsvarande beteende antingen beundras eller åtminstone urskuldas med att det ligger i deras "natur". Det är därför olyckligt att många kommentatorer alienerar sig från fallet Bjästa genom att beskriva det som "den där hålan" och därmed underförstått gör det till ett landsbygdsproblem, eller överhuvudtaget ger sken av att det handlar om ett enstaka fall där något gått snett. Vidden av uppslutningen för gärningsmannen och mobbandet av flickorna är kanske extrem just här, men mekanismerna och värderingarna bakom bara alltför vanliga.

Även Trollhare lyfter samma frågor.


*Här ryckte flickans sociala nätverk snabbt in och markerade mot det felaktiga beteendet - det skall dock inte vara nödvändigt.

Inga kommentarer: