torsdag 30 juli 2009

Växthusgaser från uppvärmda torvmossar

Oavsett vad man tror om människans hittillsvarande påverkan på klimatförändringen ger de resultat från svenska torvmossar som publicerats i Nature och kommenteras i DN ytterligare orsak att minska människans utsläpp av växthusgaser. Naturliga läckage av växthusgaser från torvmossar har visats öka med stigande temperatur, vilket ger en återkopplingseffekt genom att ökad halt växthusgaser i atmosfären riskerar bidra till ytterligare temperaturökning osv. Det finns alltså all anledning att inte riskera att ytterligare spä på denna effekt genom onödiga människobaserade utsläpp av växthusgaser.

1 kommentar:

Olof Olsson sa...

Huva! Larmrapporterna duggar obehagligt tätt nu. Åtskilligt tyder på att FN:s klimatpanels (IPCC) rapporter är rena glädjekalkylerna. Jag funderar över vad denna kunskap innebär för miljöpartiet.

För det första tänker jag att MP har en viktig uppgift att påpeka att den linje - med bl.a. 50 procentiga utsläppsminskningar till 2050 - som EU med Reinfeldt i spetsen driver inför Köpenhamn är fullständigt ovetenskaplig. Det är den även om man utgår från optimistiska IPCC som menar att globala utsläppsminskningar på 80-90 procent krävs. Se gärna denna utmärkta artikel på DN Debatt:
http://www.dn.se/opinion/debatt/eus-klimatpolitik-ar-ovetenskaplig-och-farlig-1.916627

För det andra tänker jag att MP, som ju har ambitionen att bygga sin politik på kunskap, noga måste se över sin egen klimatpolitik. Är de mål och de åtgärder man föreslår tillräckliga? Jag tror inte det. Framför allt tänker jag att det är hög tid att (återigen) börja tala klarspråk om den ohållbara västerländska livsstillen. Det funkar helt enkelt inte att vi konsumerar, kör bil och svullar kött på den nivå vi gör idag. Ska MP dessutom ha prutmån på sin politik i förhandlingar med andra partier torde det vara än mer angeläget att skärpa den egna politiken. För naturen lär inte kompromissa.