torsdag 15 maj 2014

Än lever hoppet för kollektivtrafiken – Förbifarten långt från byggstart

Det är nu fritt fram för monsterprojektet Förbifart Stockholm. Det vill förespråkarna av Sveriges dyraste vägprojekt att vi ska tro efter att regeringen nu avslagit alla överklaganden av arbetsplanen. Men med gröna framgångar i höstens val finns ännu chansen att välja kollektivtrafik före motorväg.

Att regeringen, som ju vill att vägen byggs, avslår de överklaganden som inkommit är helt väntat. Men det återstår mycket arbete innan vägen kan börja byggas på allvar. Det som nu sker är att de företag som vill vara med och bygga vägen får lägga sina anbud. Enligt Trafikverket är det först i höst man kan ta ställning till dessa anbud och sluta avtal. Dessutom kräver delar av projektet beslut av mark-och miljödomstolen, vilket väntas av december. Därtill är en rad detaljplaner överklagade. Därmed blir valet i höst avgörande.

Det är inte första gången vi ser hur Förbifartens vänner sprider vanföreställningar om projektet. För några veckor sedan påstod Anders Borg att Miljöpartiet hotade tunnelbaneutbyggnaden genom att säga nej till Förbifarten. Som om det skulle finnas mindre pengar att bygga tunnelbana för om man låter bli att plöja ner minst 60 miljarder i en vägtunnel. Men det märkligaste av allt är ändå projektet i sig självt. Att det kunnat drivas så långt, trots att all forskning och all erfarenhet entydigt visar att nya vägar inte löser trafikproblem, utan tvärtom skapar nya köer.

Det är nu 121 dagar till det val som avgör om Stockholm möter framtiden eller låser fast sig i dåtiden. Låt oss använda den tiden till att få människor att fundera på vad de önskar sig mest: massiva satsningar på modern kollektivtrafik eller en motorväg som döms ut av eniga trafikforskare? 

 

Inga kommentarer: