söndag 26 januari 2014

Bilar - bara så 1900-tal

Bilar håller på att bli hopplöst ute. Detta enligt fyra svenska forskare som på dagens DN Debatt menar att urbaniseringen gjort bilen alltmer onödig. Kanske har bilåkandet i västvärlden redan nått sin ”peak” och är på väg ner. Från en Huddingehorisont kan jag bara önska att den här insikten hinner sjunka in hos såväl Trafikverket som hos lokala sossar och moderater innan skogen börjar skövlas för att göra plats för ”Södertörnsleden”.

I decennier har det funnits planer på en motorled på tvären genom Huddinge kommun. Fyra filer rakt igenom såväl naturreservat som jordbruksmark. Av många minst sagt tveksamma argument som används i debatten tycks vägivrarna vara särskilt förtjusta i påståendet att Miljöpartiet genom att motsätta sig vägprojektet i praktiken säger nej till nya bostäder. Tanken är att vägen är en förutsättning för att byggherrarna ska uppleva det som lönsamt att bygga. Men argumentationen håller inte. De fyra forskarna slår fast att bostads- och kontorsmarknaden i Stockholmsregionen idag drivs av tillgänglighet till kollektivtrafik och av vad som går att nå till fots. Hur tillgänglig en bostad eller ett kontor är med bil ger inga mätbara prisskillnader.

I full politisk enighet har antagit dokument som slår fast att nya bostadsområden ska planeras runt kollektivtrafik för att minska bilåkandet. Trots det framhärdar Södertörnsledens anhängare än så länge med att påstå att i princip all ”utveckling” kräver en ny väg. Vi som vill se en hållbar samhällsplanering i Huddinge och annorstädes behöver jobba hårt med att sprida den kunskap som finns. Tiden talar för oss.

Fler som bloggar: Supermiljöbloggen

Inga kommentarer: