torsdag 7 juni 2012

Visionen om Huddinge


Låt mig berätta om en kommun.

Kommunen vill vara en av de tre mest populära kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Kommunens uppdrag är att på ett positivt och trovärdigt sätt bidra till livskvalitet för boende, besökare och näringsidkare. Kommunen präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn. Kommunens kärnvärden är mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Slutligen när kommunen kommunicerar denna vision, detta varumärke så gör dom det genom att vara stolta, inbjudande, aktuella och trovärdiga.

Dra på trissor, vilken är kommunen? Eller snarare: vilken kommun kan inte stämma in i detta?

Huddinge kommun ska vid kommunfullmäktige nästa vecka anta en ny varumärkesplattform. Tanken är att varumärket ska skapa tydlighet och en positiv kraft framåt både vad gäller kommunens egna verksamheter och kommunen som helhet. Men jag ser flera problem med att man bygger varumärket Huddinge på snömos.

För det första: att som kommun ha visionen att vara populär det är lite som när barn säger att dom vill bli kändisar när dom blir stora. Utan substans bakom populariteten blir det bara fånigt. Jag vill inte bo i den populäraste kommunen, jag vill bo i en kommun som tar mig och mina behov på allvar, som satsar skattepengar på förbättringar för medborgarna i kommunen snarare än på marknadsföring genom till intet förpliktigande floskler. Även en övergripande vision måste våga vara konkret annars är det inte en vision utan bara snömos. 

För det andra: så är Huddinge redan länets näst största kommun sett till folkmängd, att ha som vision att vara topp tre med den utgångspunkten är inte särskilt visionärt. Den tidigare visionen var "delaktighet", en oerhört viktig del i en demokratiskt styrd organisation som en kommun. Att känna sig delaktig i beslut, i utvecklingen av kommunen, i det som rör min omedelbara närhet. Där har vi en vision jag delar helt och som också är viktig för att visa på skillnaden mellan en offentlig organisation och ett företag. Huddinge kommun är inte ett företag, och ska inte drivas som ett sådant. 

Att bidra med livskvalitet låter ju bra, varför har inga andra kommuner tänkt på det? Livskvalitet för mig är att kunna gå ut i naturen utan att störas av bilarnas buller, kortare arbetstid så jag har tid att leka med mitt barn, färre och hållbarare prylar, mer kultur, mer gemensamma upplevelser med mina grannar och vänner, att ha frisk luft som går att andas, att veta att jag lämnar vidare en bättre värld till kommande generationer, det är livskvalitet för mig. Jag förstår att en kommuns vision och varumärke inte kan ta för tydlig politisk ståndpunkt men i ett tidigare varumärkesförslag stod det att "kommunen ska bidra till ett rikt och hållbart liv", någonstans på vägen försvann den formuleringen. Det är tråkigt tycker jag. För är det inte hållbart så är det ohållbart.

Ett värde som inte pratas om alls i förslaget är öppenhet. Jag tycker det är självklart att man inom en kommun ska kunna prata även om det som är dåligt och som behöver förbättras utan att bli betraktad som illojal eller som att man svärtar ner varumärket. Om varumärkesarbetet leder till ett nedtystande av kritiker som ju i  förlängningen ger en sämre kommun, så är är det oerhört allvarligt för det som jag vill att "Huddinge" ska stå för.

Men det är lätt att peka på felen och bristerna. Vad är då min vision för Huddinge?

Jag vill att Huddinge ska vara landets hållbaraste kommun där alla får vara delaktiga i växandet. Huddinge kommuns uppdrag är att stötta och inspirera boende och företag till hållbar utveckling. Huddinge präglas av kunskap, närhet och öppenhet i god miljö med nära till både storstad och oförstörd natur. Huddinges kärnvärden är delaktighet, mod, drivkraft och mångfald. Slutligen: när kommunen kommunicerar denna vision, detta varumärke, så gör dom det genom att vara trovärdiga, inbjudande och lyhörda.

Att helt bygga en vision och en kommuns varumärke på snömos och floskler kan säkert vara lockande. Det ser ut som om man tar tag i problemen genom att omdefiniera verkligheten. Och så länge man inget lovar behöver man inget hålla. Om man redan uppfyller alla visioner behöver man inte förändra något. Delaktighet, hållbarhet, öppenhet och lyhördhet, det är ord som manar till handling och som dessutom är betydligt konkretare än popularitet och livskvalitet. 

En fråga återstår: vad har allt detta varumärkesplattformsarbete kostat? Det verkar inte vara någon som vet det men troligen är det tiotusentals kronor som minst. Hur kan vi få igen dom? Enkelt! Vi säljer konceptet med "en populär kommun som bidrar till livskvalitet för boende och företagare" billigt till en eller flera kommuner som inte redan kastat ut pengar på varumärkeskonsulter. 

Inga kommentarer: