lördag 4 september 2010

Majoritet för rätt till mer tid i förskolan?

Trots att folkpartiet under hela mandatperioden varit med om att rösta emot miljöpartiets, socialdemokraternas och vänsterns förslag om att öka tiden för barn till arbetslösa och föräldralediga i förskolan säger man nu i sitt kommunalpolitiska valmaterial att man går till val på att öka tiden för dessa barn. I Malin Danielssons (kommunalråd FP) personvalskampanj specificeras siffran till att nuvarande "15-timmarsbarn" ska ha rätt till 30 timmar. Betyder det att oavsett vilka partier som bildar majoritet i Huddinge efter valet kommer tiden att utökas om majoritet i frågan kan nås över blockgränsen? Man kan bara hoppas, för det är inte rimligt att barns rätt till förskola ska begränsas i sådan utsträckning av föräldrarnas situation när forskningen visar vilka fördelar man t ex sedan har i skolan om man har haft tillgång till förskolan och dess pedagogik.

Inga kommentarer: