måndag 3 mars 2014

Många skattekronor har slängts i sjön!


De uppmärksammade affärerna med exploateringsfastigheter  som hyrts ut till mycket förmånliga villkor och till anställda i Huddinge kommun går nu in i en ny fas. Idag slutar chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun med omedelbar verkan.

Avslöjandena av den hemliga hyreskön gjordes med hjälp av lokaltidningen som skrev en rad artiklar under hösten. Efter ett tag reagerade också kommunen själv och ville titta närmare på omständigheterna. Flera konsulter anlitades och utredningar och rapporter visade på mycket stora brister och oegentligheter spridda på flera delar inom förvaltningen. Historien med uthyrningen av villor och fritidshus visade sig vara toppen på ett isberg!

Konsulterna drog den slutsatsen att bristerna var så stora och utbredda så att det omedelbart måste påbörjas ett omfattande kultur- och värdegrundsarbete inom hela förvaltningen. Som oppositionspolitiker har arbetet med utredningarna  och dess resultat varit ytterligt svåra att följa och vi har haft mycket begränsad insyn. Miljöpartiet har påtalat och försökt uppmärksamma den bristande delaktigheten i de diskussioner som följt i utredningarnas spår, men tyvärr med mycket magert resultat och den borgerliga majoriteten har hanterat det mesta av vikt i slutna rum.

Det är bevisat att stora belopp har runnit ut ur kommunens kassa i onödan i många år. Pengar som formligen slängts i sjön! Kommunen har ägt fastigheter som varit okända för oss, och därtill hyrts ut med förmånliga villkor. Och när dessa oegentligheter nu har nystats upp har konsulter anlitats för miljonbelopp. Och tyvärr har vi inte sett slutet ännu och det är ett stort förändringsarbete som väntar. Frågan är nu också hur mycket det kostar kommunen och skattebetalarna innan en ny förvaltningschef är på plats?

Marica Lindblad
Oppositionsråd (MP)

Mitt i Huddinge om kommunens dyra granskning av eget slarv

1 kommentar:

Anonym sa...

Först nu fick en ansvarig ta en del av ansvaret, fortsätt sopa trappan uppifrån.... och fy oppositionen som kritiserar så hårt och fäller beska kommentarer som tar tipsare under sina vingar som själv kastar sten i glashus och har en tvivelaktig karaktär, dold agenda o minst en katt begraven. Opposition o ledning i kommunen bör granska sig själva för allt kommer till slut fram.