tisdag 7 februari 2012

Demokrati i görningen

Som ni säkert uppmärksammat så har debatten om vinst i skolverksamhet som rör runt i nationella politiken även nått denna blogg och visar upp en breddidéer även inom vår lokala avdelning här i Huddinge.

Miljöpartiet har bland annat genom debattartiklar klargjort Miljöpartiets ståndpunkt i frågan.

Miljöpartiet i Huddinge har undertecknat en intressant motion i frågan om vinst i skolverksamhet med vårt kommunstöd som är inlämnad till kongressen. Motionen begränsar vinst inom sådan verksamhet på ett sådant sätt som vi lokalt finner stort stöd för.

Att frågor som denna diskuteras och stöts och blöts öppet även då delade meningar råder är endast tecken på en sann och sund demokratisk anda inom partiet. Det är nog faktiskt precis så demokrati är tänkt att fungera.

Jag skulle faktiskt våga säga att det är motsatsen till Alliansens upprapande av linjer hit och linjer dit. Vid samtliga uttalanden från någon av deras talespersoner ges samma svar och samma missledande statistiska uppgifter.

Jag blir faktiskt upplyft av tanken att vi är ett parti som tillåter åsikter! Att vi vågar tycka olika inom partiet i sakfrågor eftersom vi vet att vi alla i slutändan har en relativt klar idé om vår gröna vision. En vision som ligger i tiden och fylls på med fakta för var dag som går. Där vår vision inte måste bemöta statistik om hur det ser ut i världen och Sverige genom att rakt ut ljuga för att finna stöd, utan tvärtom kan låta den bära oss.

Jag är stolt över den tolerans och frispråkighet som Miljöpartiet visar upp. Och hur vi medlemmar inbjuds till diskussion.

Jag är stolt över hur jag ur min egen upplevelse kan gå i god för ett parti som tar till vara på sina medlemmars vilja och engagemang då jag som relativt ny som aktiv i politiken togs emot av mina partikamrater med lika öppna famnar som deras sinnen är, liksom alla tas emot som vill engagera sig i vår politik.

Jag är stolt över att jag kan vittna om sann kontakt mellan gräsrötterna och partitoppen då jag fick ett mailsvar av våra språkrör när jag vid kommun och landstingsdagarna lyfte en fråga för den näringslivs-panel som jag lyssnade till under ett seminarie.

Jag är stolt över att vara del i ett parti där folk är som folk är mest och inte ”polerade och sluga” som politiker annars lätt framstår som.

Det är så här politik ska föras. I öppna processer där stödet visas genom uppslutningen. Där andra kanske uppfattar diskussionen som ”olika bud” och ”lite virrig” så gläds jag åt den. Och jag gläds åt att vi tillåter varandra att höras och lyssnar och värderar utifrån oss själva. För det är bara att erkänna, vi Miljöpartister är alldeles för fritänkande individer för att bara slå blunder i våra ögon och föra dolda agendor med intressen från andra än oss.

Vår politik förs från folket och fram!


Inga kommentarer: